Τρύφων Γκάτσιος - Νευρολόγος - Εργαστήριο

Η κλινική νευρολογική εξέταση πολλές φορές χρειάζεται να συμπληρωθεί από εργαστηριακές εξετάσεις. Η Νευροφυσιολογία είναι ένας κλάδος των νευροεπιστημών που ασχολείται με τη μελέτη της λειτουργίας του νευρικού συστήματος. Τα κύρια εργαλεία της νευροφυσιολογικής έρευνας περιλαμβάνουν ηλεκτροφυσιολογικές καταγραφές του κεντρικού νευρικού συστήματος και των οδών του, καθώς και των περιφερικών νεύρων. Οι νευροφυσιολογικές εξετάσεις αποτελούν επέκταση της νευρολογικής κλινικής εξέτασης και μπορούν να δώσουν σημαντικές και ακριβείς πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά αρκετών νευρολογικών παθήσεων.

Στο χώρο του ιατρείου λειτουργεί Νευροφυσιολογικό Εργαστήριο, όπου και πραγματοποιούνται οι ακόλουθες εξετάσεις:

  • Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα
  • Ταχύτητες Αγωγής Περιφερικών Νεύρων
  • Ηλεκτρομυογράφημα
  • Επαναλαμβανόμενος Ερεθισμός Νεύρων
  • Σωματοαισθητικά Προκλητά Δυναμικά
  • Οπτικά Προκλητά Δυναμικά